Στις μέρες μας η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση αλλά και την καθημερινότητα μας  έχει κάνει την τεχνολογία μέρος της ζωής μας.

Η κυριότερη ενασχόληση όλη την ημέρα  «αγκαλιά» με τον υπολογιστή είναι όλο και περισσότεροι νέοι έφηβοι στη χώρα μας.

Η εξάρτηση από το διαδίκτυο έχει σημαντικές  επιδράσεις σε όλους τους χρήστες , η  ηλικία των χρηστών έχει την τάση να ποικίλει ανάλογα με έρευνες , αν και τα περισσότερα ερευνητικά δεδομένα ταξινομούν τους εφήβους στις ομάδες με τον υψηλότερο κίνδυνο για εθισμό μεταξύ των χρηστών του διαδικτύου, άλλους λιγότερο και άλλους περισσότερο. Όμως όλοι αυτοί οι νέοι βιώνουν τις τραγικές συνέπειες αναπόφευκτης καταστροφής της προσωπικής και οικογενειακής τους ζωής.

Η Young, K.(2006), πραγματοποίησε μια μελέτη που περιλάμβανε 500 βαριούς χρήστες του διαδικτύου. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, η χρήση του Διαδικτύου μπορεί σίγουρα να αναστατώσει την ακαδημαϊκή, κοινωνική, οικονομική και επαγγελματική ζωή κάποιου με τον ίδιο τρόπο που άλλοι καλά τεκμηριωμένοι εθισμοί όπως το παθολογικό παιχνίδι, οι διατροφικές διαταραχές και ο αλκοολισμός μπορούν (Young,K., 1996).

Η χρήση του διαδικτύου φαίνεται να συνδέεται με αρνητικές κοινωνικές συνέπειες όπως η απόσυρση από την οικογένεια και τους φίλους, η έλλειψη συνολικής κοινωνικής συμμετοχής και η βίωση μοναξιάς και καταθλιπτικών συναισθημάτων. Παρότι οι έφηβοι είναι εξαιρετικά θετικοί για τον τρόπο με τον οποίο το διαδίκτυο τους κάνει να νιώθουν πιο συνδεδεμένοι με άλλα άτομα, υπάρχουν ταυτόχρονα αποτελέσματα που φανερώνουν κοινωνική απομόνωση, και φαίνεται να σχετίζονται με ευρήματα μελετών που καταδεικνύουν την αυξημένη χρήση του διαδικτύου ως αίτια για τη μείωση των διαπροσωπικών επαφών.

Ακόλουθη με την ταχεία εξάπλωση  του διαδικτύου είναι και η χρήση κοινωνικών δικτύων ,το πιο γνωστό είναι το Facebook, όπου χιλιάδες νέοι έφηβοι πλοηγούνται    καθημερινά στις σελίδες του, δημιουργώντας προφίλ χρηστών και επικοινωνώντας με φίλους. Γνωρίζοντας οι νέοι έφηβοι άριστα την ηδονή του ‘social networking’ που χρησιμοποιούν το Facebook περισσότερο από πέντε ώρες την ημέρα, αποδίδουν στις πραγματικές τους ταυτότητες λιγότερη αξία σε σύγκριση με τις διαδικτυακές και δεν μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στον αληθινό κόσμο. Ωστόσο ,οι σε απευθείας σύνδεση σχέσεις διαφέρουν δυναμικά από τις πραγματικές σχέσεις και είναι ενδεχομένως πιο σαγηνευτικές. Σε μια απευθείας σύνδεση σχέση, οι άνθρωποι είναι πιθανότερο να είναι πιο ανοικτοί, τίμιοι και ειλικρινής, αποκαλύπτοντας προσωπικές τους αλήθειες, και η οικειότητα που σε μια μη-απευθείας σύνδεση σχέση θα  χρειαστεί μήνες ή και έτη για να αναπτυχθεί, σε μια απευθείας σύνδεση σχέση μπορεί να χρειαστεί μόνο λίγες ημέρες ή εβδομάδες (Cooper & Sportolari,1997. Young, 1997).

Συμπερασματικά, η  υπερβολική χρήση του Διαδικτύου έχει ουσιαστικά κοινωνικά αποτελέσματα καθώς διάφορες μελέτες έχουν αποδείξει ότι τα άτομα εκείνα που ξοδεύουν πάρα πολύ χρόνο στο Διαδίκτυο, τείνουν να χάσουν τον ύπνο τους (Nalwa & Anand 2003, Anderson 2001), να μειώσουν την κοινωνική επικοινωνία τους (Kraut et al.,1998), να έχουν προβλήματα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις (Lin & Tsai 2002, Young 1998), και να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ως μέσο διαφυγής από την πίεση και την κατάθλιψη (Chou,2001).

 

Βιβλιογραφία

 

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής του Εθισμού στο Διαδίκτυο.(2009)Έρευνα, πρόληψη, αντιμετώπιση των κινδύνων στη χρήση διαδικτύου.1ο Πανελλήνιο επιστημονικό συνέδριο. Αθήνα.

 

Nalwa,K & Anand AP. (2003).Internet addiction in students : a cause of concern.Cyberpsychol Behav.

 

Παπάνης,Ε.(2008).Facebook και κατάθλιψη.Από  https://epapanis.blogspot.com/2008/08/facebook.html

 

Young,K.S.(1996).”Internet addiction: the emergence of a new clinical disorder’’. American Psychological Association: Toronto, Canada.

Βέρα Δημακάκου

Βέρα Δημακάκου

Ψυχολόγος- Ειδική παιδαγωγός

Pin It on Pinterest

Share This