Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Tο Ειδικό Παιδαγωγικό έχει σκοπό την πρόληψη, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών αλλά και δυσκολιών άλλου τύπου που εμφανίζονται σε παιδιά με επικοινωνιακές και αναπτυξιακές διαταραχές. Εκπαιδευτικές μέθοδοι και εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης προσαρμοσμένα στις ατομικές ανάγκες του παιδιόυ στοχεύουν στη σωστή μαθησή του.

Παράλληλα έχει στόχο την αποκατάσταση των δυσκολιών που εμφανίζονται στη  Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής – Υπερκινητικότητα( ΔΕΠ/Υ).

 

Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές:

 • Δυσλεξία
 • Δυσγραφία
 • Δυσαναγνωσία
 • Δυσορθογραφία
 • Δυσαριθμησία

 

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα Μαθησιακές Δυσκολίες στις επικοινωνιακές και αναπτυξιακές διαταραχές:

 • Δυσκολία στο χωρικό και χρονικό προσανατολισμό
 • Δυσκολία στην κατανόηση αντιστοιχιών-συσχετισμών
 • Δυσκολία στις κατηγοριοποιήσεις
 • Δυσκολία στην κατανόηση εννοιών μεγέθους αλλά και ποσοτικών εννοιών

 

Δυσκολίες άλλου τύπου στις επικοινωνιακές και αναπτυξιακές διαταραχές:

 • Δυσκολία στην κοινωνική αλληλεπίδραση
 • Δυσκολία στο συμβολικό παιχνίδι
 • Δυσκολία στην εφαρμογή κοινωνικών κανόνων
 • Δυσκολία στο παιχνίδι με συνομήλικους
 • Δυσκολία στην έκφραση και διαχείριση του συναισθήματος

 

 

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ποιές είναι οι ενδείξεις στην προσχολική ηλικία ότι το παιδί μου μπορεί να εμφανίσει Μαθησιακή Δυσκολία στο δημοτικό; Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να αναγνωρίσουμε ορισμένα στοιχεία που είναι ανησυχητικά όσον αφορά στις μαθητικές επιδόσεις του παιδιού. Ένα παιδί προσχολικής ηλικίας μπορεί να παρουσιάσει κάποια από τα παρακάτω:

 • Καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου: όσον αφορά στην άρθρωση-φωνολογία, αλλά και την σύνταξη και το λεξιλόγιο. Παρουσιάζεται γενικά μια ανωριμότητα στο λόγο του καθώς μπορεί να περιγράφει κάτι και να εννοεί κάτι άλλο.
 • Δυσκολία στη λεπτή κινητικότητα: δυσκολεύεται να ζωγραφίσει μέσα σε πλαίσιο, να κόψει με το ψαλίδι, να πιάσει σωστά το μολύβι, να κουμπώσει μόνο του το παντελόνι του ή να δέσει τα κορδόνια των παπουτσιών του
 • Δυσκολία στην κινητικότητα του σώματος: δεν έχει καλή ισορροπία και δυσκολεύεται στο να συντονίσει τις κινήσεις του με αποτέλεσμα να φαίνεται αδέξιο, και να παραπατάει
 • Δυσκολία στην συγκέντρωση της προσοχής και πολλές φορές υπερκινητικότητα
 • Δυσκολία στο να θημηθεί με την σειρά απλές εντολές που του δίνονται
 • Δυσκολία στο να θυμάται αλληλουχίες π.χ. να μετρήσει με την σειρά μέχρι το 5 ή το 10, στο να θυμάται τις μέρες ή τους μήνες με την σειρά ή στο να μάθει ένα ποίημα
 • Δυσκολία στο χρονικό προσανατολισμό: έννοιες όπως το «τώρα», «χθες», «αύριο»
 • Δυσκολία στο χωρικό προσανατολισμό: δεν μπορεί να διακρίνει εύκολα το δεξιά από το αριστερά

 

Ποιές είναι οι ενδείξεις στην σχολική ηλικία ότι το παιδί μου εμφανίζει Μαθησιακή Δυσκολία στο δημοτικό;

 • Έχει συγκεκριμένη δυσκολία στην ανάγνωση: Διαβάζει αργά, με δισταγμό, συλλαβίζοντας και η ανάγνωσή του δεν έχει ροή
 • Χάνει πολλές φορές τη σειρά στο βιβλίο την ώρα που διαβάζει
 • Μπερδεύει παρόμοια «ηχητικά» και σχηματικά γράμματα όπως τα «φ» με το «θ», «β» με «δ», «π» με «μπ»
 • Παραλείπει γράμματα ή /και συλλαβές όταν γράφει (π.χ. πάω στο πίτι/ βλέπω τηλεόση)
 • Αντιστρέφει γράμματα ή /και συλλαβές όταν γράφει (π.χ. πότρα αντί για πόρτα/ καμιδάνα αντί για καμινάδα)
 • Δεν αφήνει κενά ανάμεσα στις λέξεις όταν γράφει
 • Γράφει τα γράμματα ανάποδα ή τα συγχέει με τους αριθμούς (πχ ε αντι για 3)
 • Έχει ασυνέπεια στην ορθογραφία μιας λέξης ακόμα και μέσα στην ίδια σελίδα και δεν εφαρμόζει τους κανόνες ορθογραφίας ακόμη και αν τους γνωρίζει
 • Δεν σταματά στην τελεία και στο κόμμα όταν διαβάζει (σαν να μην τα βλέπει), αλλά ούτε χρησιμοποιεί σημεία στίξης ή τονισμού στο γραπτό του
 • Δυσκολεύεται να οργανώσει τις ιδέες του τόσο προφορικά όσο και γραπτά (π.χ. όταν θέλει να γράψει μια μικρή παράγραφο)
 • Το λεξιλόγιό του είναι φτωχό για την ηλικία του και δυσκολεύεται να κατανοήσει τη σημασία άγνωστων λέξεων
 • Εξαιτίας της δυσκολίας του στην ανάγνωση δεν μπορεί να κατανοήσει το νόημα του κειμένου
 • Ξεχνάει πράγματα όταν αντιγράφει από τον πίνακα
 • Δυσκολεύεται να αποστηθίσει πίνακες (πχ προπαίδια) ή σειρές πραγμάτων (πχ μήνες του χρόνου)
 • Δείχνει έλλειψη ενδιαφέροντος για τα βιβλία και για οτιδήποτε χρησιμοποιείται γραπτός λόγος
 • Αντιμετωπίζει προβλήματα στην οργάνωση της μελέτης και του χρόνου του

 

Χρειάζεστε περισότερες πληροφορίες;

Pin It on Pinterest

Share This