Αναστασία Παπασούλη – Βιογραφικό

Η Παπασούλη Αναστασία είναι πτυχιούχος Ψυχολογίας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος της υπ΄ αριθμόν 7982/04-05-2011 άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου. Έχει ειδικευτεί στη Συστημική- Οικογενειακή Θεραπεία στο Κέντρο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων, κατέχοντας τον τίτλο της οικογενειακής θεραπεύτριας. Επιπλέον έχει ολοκληρώσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Παιγνιοθεραπεία- Θεωρητικές προσεγγίσεις, Θεραπευτικά εργαλεία και Κλινική πράξη, από το Κέντρο εκπαίδευσης και ψυχοθεραπείας Ψυχοπαιδεία. Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης έχει παρακολουθήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια με αντικείμενο την ειδική αγωγή, τη σχολική ψυχολογία, τη συμβουλευτική γονέων κ.α.
Έχει εργαστεί στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Ανάπηρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ), με αντικείμενο τη διεξαγωγή ατομικών και ομαδικών ψυχοπαιδαγωγικών παρεμβάσεων σε μαθητές με αναπηρία και έχει προσφέρειεθελοντικά τις υπηρεσίες της ως σύμβουλος σε κοινωνικούς φορείς, όπως ο σύλλογος ΓΟΝ.ΙΣ (Γονεϊκή Ισότητα για το Παιδί) και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Live without bulling» του Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού. Σήμερα πραγματοποιεί ατομικές και ομαδικές συνεδρίες, εφαρμόζοντας το Συνθετικό- Συστημικό μοντέλο και αναλαμβάνει τη θεραπεία παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, τη συμβουλευτική γονέων, τη θεραπεία ζεύγους και οικογένειας, καθώς και την ομαδική ψυχοθεραπεία.

Pin It on Pinterest

Share This