Καραδήμου Ιουλία

Πτυχιούχος λογοθεραπείας του τμήματος Canterbury Christ Church University of England. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) με τίτλο «Διεπιστημονική προσέγγιση αναπτυξιακών και επίκτητων διαταραχών
επικοινωνίας», από το τμήμα Λογοθεραπείας – Τ.Ε.Ι Ηπείρου.

Έχει σημαντική εμπειρία στην ειδική διαπαιδαγώγηση παιδιών και νηπίων. Εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, στη διάγνωση και αποκατάσταση διαταραχών λόγου, επικοινωνίας και μάθησης. Τα τελευταία χρόνια παρέχει ατομικές συνεδρίες

Λογοθεραπείας σε παιδιά με αυτισμό, νοητική στέρηση, ειδική γλωσσική διαταραχή, καθυστέρηση λόγου, μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχές άρθρωσης και φωνολογίας.

Pin It on Pinterest

Share This