Κόκκινου Αθανασία

Εργοθεραπευτρια στο Κέντρο του Αλίμου

Η Κοκκίνου Αθανασία ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Είναι κάτοχος πτυχίου Εργοθεραπείας του ΑΤΕΙ Αθήνας και Είναι μέλος του συλλόγου Ελλήνων Εργοθεραπευτών. Έχει πιστοποιημένη εκπαίδευση στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση  και σε θεραπευτικό παιχνίδι με το πρόγραμμα Sonrise. Εχει παρακολουθήσει και παρακολουθεί  πολλά σεμινάρια και συνέδρια σχετικά με το γνωστικό της αντικείμενο. Έχει εργαστεί σε Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας  και  εργάζεται σε ιδιωτικούς φορείς  με παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα, Νοητική καθυστέρηση,  μαθησιακές δυσκολίες και με  νευρολογικές διαταραχές.

Pin It on Pinterest

Share This